TURVALLISUUS- JA LIIKUNTAPAIKKA-ALAN AMMATTILAINEN PALVELUKSESSASI

ITÄ-SUOMEN TURVATALO TARJOAA KOKONAISVALTAISESTI TURVALLISUUS- JA LIIKUNTAPAIKKA-ALAN PALVELUJA

  • Turvallisuusprosessit, kohteiden nykytila-analyysit, riskianalyysit, riskikartoitukset ja turvallisuussuunnitelmat sekä -asiakirjat.
  • Turvallisuusprosessien päivitykset ja omaa alaanne koskevien uusien tai muuttuvien turvallisuusasioiden seurantapalvelun.
  • Turvallisuussuunnitelmat ja -asiakirjat (omavalvontajärjestelmät). http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/vaatimuksia-palveluntarjoajalle/
  • Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat kohteen vaativuuden mukaan ja tapahtumien turvallisuusuunnitelmat tapahtuman vaativuuden mukaisesti. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110407
  • Tapahtumien ja tilaisuuksien kokonaisturvallisuuden vaatimien turvallisuusasioiden riskien arvioinnit ja kartoitus, turvallisuusvalmistelut sekä viranomaisyhteistyö. Tapahtuman turvallisuuden johtaminen ja tapahtumaan osallistuvan henkilöstön ja talkooväen hallinta sekä kouluttaminen.
  • Kohteen henkilökunnan turvallisuuskoulutuksesta vastaavat Itä-Suomen Turvatalon omat alansa ammattilaiset tapahtuman vaativuuden mukaisesti.

PYYDÄ MEITÄ KÄYMÄÄN NIIN TEEMME TARJOUKSEN!


Uutiset

Itä-Suomen Turvatalo ja Joensuu-Jukola 2017 kilpailuorganisaatio yhteistyössä (17.04.2017)
Itä-Suomen Turvatalo ja Joensuu-Jukola 2017 kisaorganisaation yhteistyö kilpailujen turvallisuuteen sujui mallikkaasti loppuun asti.  Itä-Suomen Turvatalon ja..

Turvallisuus- ja riskienhallintalehti (14.01.2016)
Klikkaa logoa ja tutustu turvallisuusalan ammattilaisten lehteen

ISTT LAATII TURVALLISUUSSUUNITELMAT JA - ASIAKIRJAT LAKIEN JA ASETUSTEN MUKAISESTI (19.02.2017)
Turvallisuussuunnitelmissa huomioidaan Pelastuslain (379/2011) 15 §:n edyttämän pelastussuunnitelman mukaisen tilojen omistajan tai haltijan velvoiteet omatoimisesta..

Eri liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun ammattilainen (14.01.2016)
Itä-Suomen Turvatalo on laatinut jo vuodesta 2008 alkaen erityyppisille sisä- ja ulkoliikuntapaikoille turvallisuussuunnitelmia. (kts. referenssit) Turvallisuussuunnitelmat..

14.01.2016  Pelastus- ja/ tai turvallisuussuunnitelman laatiminen ja turvallisuuskoulutuksen järjestäminen
14.01.2016  ITÄ-SUOMEN TURVATALO LAATII TAPAHTUMAN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUTEENNE !
14.01.2016  Turvallisuus& Riskienhallinta lehdessä Itä-Suomen Turvatalon artikkeli monitoimihallien turvallisuussuunnittelusta ja -suunnitelmasta
14.01.2016  Räätälöidyt turvallisuuspaketit Itä-Suomen Turvatalosta