Pelastus- ja/ tai turvallisuussuunnitelman laatiminen ja turvallisuuskoulutuksen järjestäminen

14.01.2016

Pyytäkää Itä-Suomen Turvatalolta omaa kiinteistöänne koskeva pelastus- tai turvallisuussuunnitelman tarjous juuri nyt !

Jos olette järjestämässä tapahtumaa tai tilaisuutta, joka vaatii Pelastuslaissa 16 §:n tarkoitetun YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMAA, niin kääntykää puoleemme, laadimme suunnitelmanne ja toteutamme tapahtumanne turvallisuusjärjestelyt  tarvittavaa viranomaisyhteistyötä myöten

Soita meille ja varaa loppuvuodeksi mahdollisuus aloittaa kanssamme pelastus- ja/tai turvallisuussuunnitelman laadintaprosessi !

Pelastussuunnitelmien laatimisvelvollisuudesta säädetään Valtioneuvoston asetuksessa asetuksessa pelastustoimesta 5.5.2011/407

Pelastuslain (379/2011) 15 §:ssä tarkoitettu pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus koskee asuinrakennusten ja tilojen omistajia ja/tai haltijoita. Velvoitekohtia  pykälässä 15:sta löytyy 15

17.04.2017Itä-Suomen Turvatalo ja Joensuu-Jukola 2017 kilpailuorganisaatio yhteistyössä
14.01.2016Turvallisuus- ja riskienhallintalehti
19.02.2017ISTT LAATII TURVALLISUUSSUUNITELMAT JA - ASIAKIRJAT LAKIEN JA ASETUSTEN MUKAISESTI
14.01.2016Eri liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun ammattilainen
14.01.2016Pelastus- ja/ tai turvallisuussuunnitelman laatiminen ja turvallisuuskoulutuksen järjestäminen
14.01.2016ITÄ-SUOMEN TURVATALO LAATII TAPAHTUMAN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUTEENNE !
14.01.2016Turvallisuus& Riskienhallinta lehdessä Itä-Suomen Turvatalon artikkeli monitoimihallien turvallisuussuunnittelusta ja -suunnitelmasta
14.01.2016Räätälöidyt turvallisuuspaketit Itä-Suomen Turvatalosta