Räätälöidyt turvallisuuspaketit Itä-Suomen Turvatalosta

14.01.2016

Ota yhteyttä! Teemme juuri teidän kohteellenne räätälöidyn turvallisuussuunnitelman!

Laatimamme turvallisuussuunnitelma täyttää Pelastuslaissa määritellyt tilojen omistajan ja haltijan velvoitteet omatoimisesta varautumisesta erilaisiin uhka- vaaratilanteisiin sekä Kuluttajaturvallisuuslaissa palvelujen tarjoajan selvityksen, miten palveluntarjoaja varmistaa sen, että tarjotut palvelut ovat turvallisia kaikkille niitä käyttäville henkilöille.

ISTT laatii turvallisuussuunnitelmat kohteen nykytila- ja riskianalyysin sekä riskikartoituksen perusteella.

Turvallisuussuunnitelman sisällössä huomioidaan aina kohteen koko, laatu ja erikoistoiminnot.

17.04.2017Itä-Suomen Turvatalo ja Joensuu-Jukola 2017 kilpailuorganisaatio yhteistyössä
14.01.2016Turvallisuus- ja riskienhallintalehti
19.02.2017ISTT LAATII TURVALLISUUSSUUNITELMAT JA - ASIAKIRJAT LAKIEN JA ASETUSTEN MUKAISESTI
14.01.2016Eri liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun ammattilainen
14.01.2016Pelastus- ja/ tai turvallisuussuunnitelman laatiminen ja turvallisuuskoulutuksen järjestäminen
14.01.2016ITÄ-SUOMEN TURVATALO LAATII TAPAHTUMAN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUTEENNE !
14.01.2016Turvallisuus& Riskienhallinta lehdessä Itä-Suomen Turvatalon artikkeli monitoimihallien turvallisuussuunnittelusta ja -suunnitelmasta
14.01.2016Räätälöidyt turvallisuuspaketit Itä-Suomen Turvatalosta