Eri liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun ammattilainen

14.01.2016

Itä-Suomen Turvatalo on laatinut jo vuodesta 2008 alkaen erityyppisille sisä- ja ulkoliikuntapaikoille turvallisuussuunnitelmia. (kts. referenssit)

Turvallisuussuunnitelmat laaditaan aina ottaen huomioon kyseisen liikuntapaikan erityisolosuhteet.

Toteutuneista liikuntapaikkojen turvallisuussuunnitelmien eri kohteita ovat mm.  vaativat virkistysuimala-, kylpylä-, jäähalli- ja monitoimihallit

Turvallisuussuunnitelmaprosessin aikana koulutamme turvallisuushenkilöstönne ja lopuksi koko henkilökuntanne toimimaan sekä työskentelemään turvallisuussuunnitelman ohjeiden ja määräysten mukaisesti kokoaikaisesti liikuntapaikoillanne.

Liikuntapaikkojen kaikessa turvallisessa toiminnassa lähtökohtana on oltava asiakkaiden turvallisuus. Turvallisuus ei saa rajoittua ainostaan fyysiseen turvallisuuteen, vaan huomioita on kiinnitettävä myös psyykkiseen turvalli-suuteen.

Käyttäjät arvostavat turvallisia ja laadukkaita liikuntapaikkoja ja -laitteita sekä käyttävät tarjoamianne laadukkaita liikuntapalveluja aina yhä uudestaan !

LAADIMME JOKAISELLE LIIKUNTAPAIKALLE YKSILÖLLISEN

TURVALLISUUSSUUNNITELMAN !

17.04.2017Itä-Suomen Turvatalo ja Joensuu-Jukola 2017 kilpailuorganisaatio yhteistyössä
14.01.2016Turvallisuus- ja riskienhallintalehti
19.02.2017ISTT LAATII TURVALLISUUSSUUNITELMAT JA - ASIAKIRJAT LAKIEN JA ASETUSTEN MUKAISESTI
14.01.2016Eri liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun ammattilainen
14.01.2016Pelastus- ja/ tai turvallisuussuunnitelman laatiminen ja turvallisuuskoulutuksen järjestäminen
14.01.2016ITÄ-SUOMEN TURVATALO LAATII TAPAHTUMAN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUTEENNE !
14.01.2016Turvallisuus& Riskienhallinta lehdessä Itä-Suomen Turvatalon artikkeli monitoimihallien turvallisuussuunnittelusta ja -suunnitelmasta
14.01.2016Räätälöidyt turvallisuuspaketit Itä-Suomen Turvatalosta