ITÄ-SUOMEN TURVATALO LAATII TAPAHTUMAN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUTEENNE !

14.01.2016

YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄLLE

Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintäin 200 henkilöä. Asiaan kuuluva poliisi- ja/tai pelastusviranomainen tekee aina arvionnin suunnitelman tarpellisuudesta sekä sen vaativuusasteesta.

2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;

3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyut poikkeavat tavanomaisesta tai

4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslain 16 §:n 2 momentissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnnitelmassa.

Jos olet suunnittelemassa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa, jota 16 §:n vaatimukset turvallisuussuunnitelman laatimiseksi vaatii, ota meihin yhteyttä niin suunnitellaan laadimme riittävän laajan turvallisuuspaketti tapahtumaasi ja vastaamme koko tapahtuman turvallisuusjärjestelyistä.

17.04.2017Itä-Suomen Turvatalo ja Joensuu-Jukola 2017 kilpailuorganisaatio yhteistyössä
14.01.2016Turvallisuus- ja riskienhallintalehti
19.02.2017ISTT LAATII TURVALLISUUSSUUNITELMAT JA - ASIAKIRJAT LAKIEN JA ASETUSTEN MUKAISESTI
14.01.2016Eri liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun ammattilainen
14.01.2016Pelastus- ja/ tai turvallisuussuunnitelman laatiminen ja turvallisuuskoulutuksen järjestäminen
14.01.2016ITÄ-SUOMEN TURVATALO LAATII TAPAHTUMAN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUTEENNE !
14.01.2016Turvallisuus& Riskienhallinta lehdessä Itä-Suomen Turvatalon artikkeli monitoimihallien turvallisuussuunnittelusta ja -suunnitelmasta
14.01.2016Räätälöidyt turvallisuuspaketit Itä-Suomen Turvatalosta