ISTT LAATII TURVALLISUUSSUUNITELMAT JA - ASIAKIRJAT LAKIEN JA ASETUSTEN MUKAISESTI

19.02.2017

  • Turvallisuussuunnitelmissa huomioidaan Pelastuslain (379/2011) 15 §:n edyttämän pelastussuunnitelman mukaisen tilojen omistajan tai haltijan velvoiteet omatoimisesta varautumisesta (14 §) ja 
  • Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:n mukaisen kuluttajapalveluita tarjoavan toiminnanharjoittajan toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja.
  • Itä-Suomen Turvatalo toimittaa teille kokonaisvaltaisen turvallisuuspaketin alkaen nykytila-analyysistä ja laadintaprosessista kohteen henkilöstön kouluttamiseen  työpaikkansa turvallisuuskäytäntöihin.
  • ISTT:n ammattitaitoiset ja kokeneet kouluttajat ohjaavat turvallisuus-koulutustilaisuuksissa kohteen henkilökuntaa toimimaan eri vaara- ja uhkatilanteissa tilanteen sitä vaatimalla tavalla ja voimalla.
17.04.2017Itä-Suomen Turvatalo ja Joensuu-Jukola 2017 kilpailuorganisaatio yhteistyössä
14.01.2016Turvallisuus- ja riskienhallintalehti
19.02.2017ISTT LAATII TURVALLISUUSSUUNITELMAT JA - ASIAKIRJAT LAKIEN JA ASETUSTEN MUKAISESTI
14.01.2016Eri liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun ammattilainen
14.01.2016Pelastus- ja/ tai turvallisuussuunnitelman laatiminen ja turvallisuuskoulutuksen järjestäminen
14.01.2016ITÄ-SUOMEN TURVATALO LAATII TAPAHTUMAN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUTEENNE !
14.01.2016Turvallisuus& Riskienhallinta lehdessä Itä-Suomen Turvatalon artikkeli monitoimihallien turvallisuussuunnittelusta ja -suunnitelmasta
14.01.2016Räätälöidyt turvallisuuspaketit Itä-Suomen Turvatalosta