TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMAT (Tutustu määritelmiin ...)

Laadimme ja toteutamme pelastus- ja turvallisuussuunnitelmanne sekä huolehdimme henkilöstönne turvallisuuskoulutuksesta.

 • Nykytila-, riskitila-analyysilomakkeiden avulla tehty riskikartoitustanalyysit.
 • Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien laatiminen ja suunnitelmien laadintaprosessien johtaminen.
 • Turvallisuussuunnitelmassa tarvittavat pohjakuvat tarvittavin merkinnöin ja tarvittavat lomakkeet.
 • Hyvät ja toimivat viranomaisyhteydet.
 • Turvallisuussuunnitelman mukaisten koulutusten ja harjoitusten järjestelyt ja järjestäminen.

Turvallisuussuunnitelman laadintaprosessin aikana koulutamme turvallisuushenkilöstönne teidän oman turvallisuuskulttuurinne hengen mukaisesti turvallisuusasioiden vastuuntuntoisiksi osaajiksi.

Turvallisuussuunnittelusta ja -suunnitelmasta on monimuotoista hyötyä, kuten:

 • Onnettomuuksien tehokas ennalta ehkäisy
 • Onnettomuuksien tapahtiessa vahinkojen suuruus saadaan minimoitua
 • Mahdolliset riskit on kartoitettu, eivätkä ne tule yllättäin
 • Turvallisuustason parantuessa myös asiakaspalvelun laatu paranee
 • Asiakkaat kokevat palvelunne ja toimintanne turvalliseksi ja näin myös houkuttelevaksi
 • Henkilökunta kokee toiminnan vaara-, uhka- ja onnettomuustilanteissa olevan selkeää ja helppoa juuri ennakkokoulutuksen ansioista

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TAPAHTUMIEN TURVALLISUUSSUUNNITELMAT

 • Laadimme yleisötilaisuuksiinne tapahtuman turvallisuussuunnitelman
 • Hankimme viranomaishyväksynnät ja hoidamme lupa-asianne.
 • Koulutamme henkilökuntanne ja muut tapahtuman toimijat ennen tapahtumaa koulutustilaisuudessa
 • Hoidamme liikennejärjestelyt ja järjestyksenvalvonnan sekä toimimme turvallisuuspäällikkönä tapahtumassanne.
 • Itse Te voitte keskittyä ydintoimintoihinne ja näin kehitämme yhdessä toimintaanne entistäkin turvallisemmaksi ja laadukkaammaksi.
 • Lopuksi järjestämme turvallisuussuunnitelmanne mukaisen turvallisuuskoulutukset ja -harjoitukset pisteenä " iin" päällä !

ENNAKOIVA TURVALLISUUSSUUNNITTELU JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA ON EDULLISIN TAPA VARMISTAA TOIMINTOJENNE KOKOAIKAINEN HÄIRIÖTÖN JATKUMINEN

Kuinka moni ohjelmapalvelujen järjestäjä muistaa, että yli neljän tunnin ohjelmiin tai valmistautumista, varusteita, fyysistä tai psyykkistä kuntoa ja/tai taitoa vaativiin ohjelmiin osallistuville on toimittettava kirjallisesti ennakkotiedot ennen ohjelman alkua jne.. ?