MÄÄRITELMIÄ

TURVALLISUUSSUUNNITTELU

Kohteen turvallisuussuunnittelun tarkoitus:

  • Turvallisuussuunnittelu on tärkeä osa toiminnan ja turvallisuusasioiden kokonaisvaltaista suunnittelua ja niiden päivittäistä toteuttamista reaaliajassa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

  • Turvallisuussuunnitelma on toimintaohjelma, jonka avulla organisaatio suunnittelee ennaltaehkäiseviä turvallisuustoimia ja varautuu onnettomuustilanteiden varalle.
  • Turvallisuussuunnitelmaan on koottuna kaikkeen toimintaan vaadittavien turvallisuusdokumenttien sisältö.

Turvallisuussuunnitelman mukaista ennaltaehkäisevää toimintaa on se toiminta, jolla suojataan henkilökuntaa, asiakkaita, omaisuutta, tietoja, ympäristöä ja mainetta onnettomuuksilta, vahingoilta, ilkivallalta ja rikolliselta toiminnalta sekä on osana riskienhallintaprosessia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TURVALLISUUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

  • Turvallisuussuunnitelmaan on sisällytettävä tietyt laissa määrätyt perusasiat ja siinä onotettava huomioon organisaation omat ominais- ja erikoispiirteet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NYKYTILA-ANALYYSI

  • Ennen vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia tehdään nykytila-analyysi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RISKIKARTOITUS YLEENSÄ

  • Turvallisuussuunnitelman laatimisessaprosessissa tärkeänä pohjatietona ovat kaikki tunnistettavat uhka- ja vaaratilanteet sekä niiden aiheuttamien riskien arvioidut suuruudet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RISKIANALYYSIT

  • Riskianalyysin tekeminen edellyttää riskianalyysimenetelmän hallintaa, joten ensimmäisellä kerralla kannattaa käyttää turvallisuusalan ammattilaista.

RISKIA-ANALYYSIN TEOSSA VAADITAAN KAIKILTA SIIHEN OSALLISTUVILTA HENKILÖILTÄ AVOINTA JA REHELLISTÄ SUHTAUTUMISTA KÄSITELTÄVIIN ASIOIHIN

RISKIANALYYSIN AVULLA ETSITÄÄN SYITÄ, EI SYYLLISIÄ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

YHTEISTOIMINTA VIRANOMAISTEN KANSSA

  • Turvallisuussuunnittelun alkuvaiheessa on tärkeää olla yhteyksissä viranomaisiin, joilta saadaan heidän näkemyksensä ja arvionsa turvallisuus-suunnitelman laadintaprosessista.

HUOM! Itä-Suomen Turvatalo hoitaa turvallisuusasiointinne kokemuksella, luotettavasti ja ammattitaidolla.