Turvallisuus- ja liikuntapaikka-alan ammattilainen

Itä-Suomen Turvatalo tarjoaa kokonaisvaltaisia turvallisuus- ja liikuntapaikka-alan suunnittelu- ja koulutuspalveluja, kuten:

  • Turvallisuussuunnitteluprosessit
  • Nykytila- ja riskianalyysit sekä riskikartoitukset
  • Turvallisuussuunnitelmat ja Turvallisuusasiakirjat (omavalvontajärjestelmät) http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/vaatimuksia-palveluntarjoajalle/
  • Pelastussuunnitelmat kohteen vaativuuden ja tapahtumien turvallisuusuunnitelmat tapahtuman vaativuuden mukaisesti. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110407
  • Tapahtumien ja tilaisuuksien kokonaisturvallisuuden vaatimien turvallisuusasioiden valmistelut, johtaminen ja henkilöstön hallinta sekä kouluttaminen.
  • Kohteen henkilökunnan turvallisuuskoulutuksesta vastaavat Turvatalon omat alansa ammattilaiset. Koulutus kohteen vaativuuden mukaisesti.
  • Turvallisuusprosessien jatkoseurannat ja omaa alaanne koskevien uusien tai muuttuvien turvallisuusasioiden seurantapalvelun.

Uutiset

Turvallisuus- ja riskienhallintalehti (14.01.2016)
Klikkaa logoa ja tutustu turvallisuusalan ammattilaisten lehteen

ISTT LAATII TURVALLISUUSSUUNITELMAT JA - ASIAKIRJAT LAKIEN JA ASETUSTEN MUKAISESTI (19.02.2017)
Turvallisuussuunnitelmissa huomioidaan Pelastuslain (379/2011) 15 §:n edyttämän pelastussuunnitelman mukaisen tilojen omistajan tai haltijan velvoiteet omatoimisesta..

Eri liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelun ammattilainen (14.01.2016)
Itä-Suomen Turvatalo on laatinut jo vuodesta 2008 alkaen erityyppisille sisä- ja ulkoliikuntapaikoille turvallisuussuunnitelmia. Turvallisuussuunnitelmat laaditaan..

Pelastus- ja/ tai turvallisuussuunnitelman laatiminen ja turvallisuuskoulutuksen järjestäminen (14.01.2016)
Pyytäkää Itä-Suomen Turvatalolta omaa kiinteistöänne koskeva pelastus- tai turvallisuussuunnitelman tarjous juuri nyt ! Jos olette järjestämässä tapahtumaa tai..

14.01.2016  ITÄ-SUOMEN TURVATALO LAATII TAPAHTUMAN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUTEENNE !
14.01.2016  Turvallisuus& Riskienhallinta lehdessä Itä-Suomen Turvatalon artikkeli monitoimihallien turvallisuussuunnittelusta ja -suunnitelmasta
14.01.2016  Räätälöidyt turvallisuuspaketit Itä-Suomen Turvatalosta